Rozwój

Kluczowe znaczenie w naszej działalności ma polityka rozwoju i innowacji skorelowana z polityką zarządzania kadrami. Stale doskonalimy, zarówno procesy technologiczne, jak i produkty. W trakcie opracowywania nowego produktu przeprowadzane są liczne badania pilotażowe  w celu ustalenia optymalnego składu i właściwości wyrobu oraz parametrów przyszłej jego produkcji.
Ponadto nieustannie inwestujemy w rozwój i kształcenie kadr pracowniczych. Zapewniamy systematyczne szkolenia wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w procesie produkcyjnym oraz w laboratoriach kontrolnych, a także innym pracownikom, których praca może mieć wpływ na jakość wytwarzanych produktów.
Oprócz podstawowego szkolenia z teorii i praktycznego stosowania GMP, GHP, HACCP, nowi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiednim do powierzonych obowiązków. Dużą wagę przywiązujemy też do szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr menedżerskich.

xvzxvzvzvzvz

vzvzzv

\zv\v\v\xv\v\v\